Splošni pogoji poslovanja (SPP) in pravica do preklica

Splošno

Stand: 14.04.2023

Dobrodošli v www.badger-ben.si!

Ti splošni pogoji poslovanja, vključno s politiko odpovedi (v nadaljevanju SPP), urejajo trgovanje preko spletne trgovine badger-ben. V svoji trenutni različici tvorijo pogodbeno podlago za vsako vaše naročilo na www.badger-ben.si.

V spletni trgovini www.badger-ben.si je blago ponujeno v prodajo potrošnikom v smislu § 1 odst. 1 Z 2 in § 1 odst. 3 avstrijskega KSchG ter podjetnikom v smislu § 1 odst. 1 Z 1 avstrijski KSchG.

badger-ben je spletna trgovina ali E-Commerce-procesi podjetja niceshops GmbH. Skupina niceshops se je specializirala za oblikovanje spletnih trgovin in logistične obdelave na področju e-poslovanja v različnih produktnih segmentih. Vaš pogodbeni partner za naročila preko spletne trgovine www.badger-ben.si je:

{ime podjetja}
Saaz 99
8341
Paldau
Avstrija

E-pošta: slovenija@badger-ben.com
Telefon: (+43) 720 303050

(v nadaljevanju "niceshops GmbH" ali "Mi").

Zaradi boljše čitljivosti ni razlikovanja med spoloma. Se izvaja brez namena diskriminacije. Vsi spoli so obravnavani enako.

Veljavnost in sprejetje splošnih pogojev poslovanja

Vsakič, ko oddate naročilo pri www.badger-ben.si, potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji in določili, se z njimi strinjate in sprejemate njihovo izključno veljavnost.

Vsa poslovna razmerja med vami in niceshops GmbH so predmet teh določil in pogojev v različici, ki velja v času vašega naročila. Odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja ali kakršnih koli nasprotujočim pogojem poslovanja ali nakupa pri vas ne bodo postali del pogodbe.

Te splošne pogoje lahko enostransko spremenimo le, če je to potrebno zaradi odprave kasnejših motenj enakovrednosti ali zaradi prilagoditve spremenjenim pravnim ali tehničnim okvirnim pogojem. Takšna trajnostna sprememba vam ne bo povzročala težav.

Račun kupca in naročila kupcev

V spletno trgovino www.badger-ben.si se lahko registrirate z osebnim računom kupca ali oddate gostujoča naročila pri nas brez računa kupca. Odgovorni ste, da zagotovite, da so podatki, ki jih posredujete, vedno popolni in pravilni.
Z odprtim računom kupca lahko tam posodobite vse spremembe svojih podatkov. Odgovorni ste za zaupno ravnanje s svojimi dostopnimi podatki in njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Če sumite na zlorabo vašega dostopa ali drugih podatkov s strani nepooblaščenih oseb, vas prosimo, da nas takoj obvestite.

Cene

Vse cene izdelkov so cene skupaj. Vključujejo zakonsko predpisani prometni davek (DDV). Veljajo zneski, navedeni ob naročilu.

Plačilo bo izvedeno na račun, ki ga je določilo niceshops GmbH, glede na vašo izbrano možnost plačila.

Občasno lahko uporabimo tehnične marketinške ukrepe, da vam ponudimo prilagojene cene ali popuste na podlagi avtomatiziranega odločanja. V tem primeru boste o morebitnih prilagoditvah za vsak izdelek obveščeni.

Stroški dostave

Cene blaga ne vključujejo stroškov pošiljanja. Pri določeni vrednosti naročila se lahko stroški pošiljanja izpustijo. Pred zaključkom naročila vas bomo obvestili o stroških pošiljanja vašega naročila. Več o stroških pošiljanja najdete tukaj .

Pri plačilu po povzetju ponudnik dostavne službe zaračuna dodatno plačilo storitve (provizija po povzetju). Kar vam bo neposredno zaračunal ponudnik dostavne službe.

Pravica do odstopa/preklica

Ponujamo naročnino za določeno blago. Z naročilom naročnine nam naročite, da vam naročeno blago dostavimo v izbranih intervalih (naročniške dostave). Ustrezno blago in stroški pošiljanja bodo zaračunani ob vsaki dostavi naročnine glede na izbrano možnost plačila.

Naročnine so neomejene in nimajo minimalnega trajanja. Po poteku odpovednega roka lahko veljavno naročnino prekliče katera koli stranka kadarkoli in brez navedbe razlogov. Preklice pošljite na slovenija@badger-ben.com. Naročniške dostave, ki smo jih začeli izvajati že pred prejemom vašega obvestila o preklicu in smo vam poslali ustrezno potrdilo o pošiljanju, bodo še vedno zaračunane.

Prilagoditev cene: Stroške vašega naročenega blaga in pošiljanja je mogoče znižati ali povišati pod naslednjimi pogoji za prihodnje naročniške dostave. Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če na nas vplivajo zvišanja ali znižanja stroškov, ki temeljijo na zunanjih okoliščinah, na katere nimamo vpliva. Takšne okoliščine vključujejo zlasti spremembe zakonodaje, spremembe stroškov proizvajalcev, dobaviteljev, ponudnikov ladijskih storitev, zunanjih ponudnikov storitev ali podizvajalcev, spremembe proizvodnih stroškov in stroškov licenciranja, spremembe stroškov strojne ali programske opreme, ki jo potrebujemo, povišanje plač ter splošne in pomembne spremembe stroškov zaradi gospodarske inflacije ali deflacije. Spremembe cen blaga se zgodijo le toliko, kolikor se povečajo ali zmanjšajo naši lastni stroški za določeno blago.
O prihajajočih spremembah cen naročenega blaga boste obveščeni po e-pošti pravočasno pred vašo naslednjo dostavo naročnine. Do konca tega obdobja lahko ugovarjate prihajajoči spremembi cen s preklicem naročnine. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da se z napovedano spremembo cen strinjate.

Plačilni pogoji

niceshops GmbH sprejema plačilne pogoje, navedene v spletni trgovini.

Pogoji dostave

www.badger-ben.si dostavlja v naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Švica, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Če ni drugače dogovorjeno, bo dostava opravljena na dostavni naslov ali prevzemno mesto, ki ste ga navedli.

Če ste potrošnik, preide tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) na vas, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili (ki ni prevoznik), prevzamete blago v posest.

Predviden čas dostave je naveden v nakupovalni košarici in v povzetku naročila. Ne odgovarjamo za ovire pri dostavi s strani dobaviteljev, proizvajalcev ali ponudnikov dostavnih služb. Če dostava ali upoštevanje dogovorjenega roka dobave postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo, smo upravičeni do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe. O tem vas bomo takoj obvestili. Odškodninski zahtevki so v tem primeru izključeni, razen če se lahko dokaže naša krivda. O morebitnih omejitvah dostave boste obveščeni pred začetkom postopka naročanja.

V kolikor vam je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, vas prosimo, da nemudoma reklamirate dostavno službo in nas kontaktirate. Opustitev reklamacije ali kontakta nima nobenih posledic za zakonsko določene garancijske zahtevke potrošnikov. To služi kot podpora našim zahtevkom do ponudnika dostavnih storitev ali za uveljavljanje le-teh pri zavarovalnici.

Vašemu naročilu lahko prostovoljno dodamo "brezplačne izdelke". Možnost pritožbe na brezplačne izdelke ni mogoča. V kolikor pogodbo prekličete je potrebno vrniti tudi brezplačne izdelke.

Sklenitev pogodbe

Preden dokončno oddate naročilo, imate možnost preveriti morebitne napake in jih po potrebi popraviti pod “Preveri naročilo”. S klikom na gumb "Pošlji in plačaj" zaključite naročilo in podate zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe s podjetjem niceshops GmbH. Na svojo ponudbo ste vezani tri dni. Te ponudbe nismo dolžni sprejeti.

Prejem vaše ponudbe bomo potrdili na elektronski naslov, ki ste ga navedli (potrdilo o prejemu ali potrditev naročila). Ta potrditev še ne pomeni, da sprejem vaše ponudbe.

Prav tako se ne šteje za sprejem vaše ponudbe, če ste izbrali možnost plačila, ki zahteva plačilo vnaprej ali povzroči takojšnjo obremenitev ali bremenitev vašega računa. To je zato, ker vam želimo omogočiti takšne možnosti plačila kot storitev, vendar morda ne bomo mogli sprejeti vaše ponudbe, na primer zaradi težav pri dostavi ali nedobavljivosti blaga. Če vaše ponudbe ne sprejmemo, vam bo vplačani znesek nemudoma vrnjen.

Ponudbe lahko sprejmemo tako, da vam pošljemo potrditev pogodbe ali potrditev naročila po e-pošti ali tako, da vam pošljemo blago, ki ste ga naročili. S tem sprejemom vaše ponudbe je kupoprodajna pogodba sklenjena.

Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, tj. splošni pogoji, ki veljajo v trenutku naše sklenitve pogodbe, vključno s politiko odpovedi in vašimi podatki o postopku naročanja, hranimo pri nas. Besedilo pogodbe, ki velja za vaše naročilo, boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli.
Če ste se registrirali za račun kupca, lahko spremljate svoja naročila in povezane informacije pod naslovom "Moja naročila".

Rok zapadlosti in pridržek lastninske pravice

Rok zapadlosti naših terjatev začne teči najprej s prejemom blaga in najkasneje z izdajo računa. Če terjatve niso plačane v štirinajstih dneh, lahko zahtevamo 4% zakonskih zamudnih obresti na leto od dneva zapadlosti. Če niste potrošnik, znesek zamudnih obresti temelji na členu 456 avstrijskega trgovinskega zakonika.

Vso blago, ki ga dostavimo, ostane naša last do celotnega plačila. Za prodajo blaga tretji osebi pred celotnim plačilom je potrebno naše predhodno soglasje.

Če blaga niste prevzeli, kot je bilo dogovorjeno (zamuda pri prevzemu), imamo pravico, da blago bodisi skladiščimo, za kar lahko zaračunamo ležarino v višini 0,1 % bruto zneska računa na koledarsko leto ali njegov del ali se zaračunajo stroški pravnega postopka.

Zasebnost

Ta pravica do odstopa velja samo, če oddate naročilo kot potrošnik.

Pravica do odstopa

Kot potrošnik imate zakonsko pravico do odstopa od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga. Zakonsko določeno odpovedno obdobje začne teči na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo imenujete vi in ni prevoznik, prevzela blago.
Poleg vaše zakonske pravice vam za to obdobje priznavamo podaljšano pravico do odstopa od pogodbe za nadaljnjih 16 dni. Za preklic pogodbe imate na voljo skupno 30 dni.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestiti z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefonskim klicem ali e-pošto).

Za to lahko uporabite vzorec obrazca za odpoved, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pošljete pred iztekom odpovednega roka 30 dni.

Pravica do odstopa ne velja za pogodbe za:

 • Storitve, če je niceshops GmbH zagotovilo storitev v celoti. Vendar le, če je niceshops GmbH začelo izpolnjevati pogodbo pred koncem odstopnega roka v skladu s § 11 avstrijskega FAGG zaradi vaše izrecne zahteve (§ 10 avstrijskega FAGG) in vi poleg tega bodisi
  • ste pred začetkom opravljanja storitve potrdili, da boste ob popolni izpolnitvi pogodbe izgubili pravico do odstopa od pogodbe, ali
  • niceshops GmbH je izrecno zahtevalo obisk, da bi opravili popravila,
 • Blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera niceshops GmbH nima vpliva in do katerih lahko pride v odstopnem roku,
 • Blago, ki je izdelano po specifikacijah stranke ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam,
 • Blago, ki se lahko hitro pokvari ali bi mu kmalu potekel rok uporabnosti (npr. hitro pokvarljiva hrana),
 • Blago, ki je dostavljeno zapečateno in ni primerno za vračilo iz zdravstvenih ali higienskih razlogov, če je bil po dostavi odstranjen pečat (npr. izdelki za higieno ali nego),
 • Blago, ki je bilo po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom,
 • Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dobaviti prej kot v 30 dneh po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katero niceshops GmbH nima vpliva,
 • Zvočni ali videoposnetki ali računalniška programska oprema, dobavljena v zapečateni embalaži, če je po dostavi nezapečatena,
 • Časopisi, periodične publikacije ali revije, razen naročniških pogodb za dostavo takih publikacij,
 • Storitve na področju namestitve za druge nebivalne namene, prevoza blaga, najema motornih vozil in dostave hrane in pijače ter storitve v zvezi s preživljanjem prostega časa, v vsakem primeru, kadar je določen čas ali časovno obdobje pogodbeno dogovorjeno za izvajanje pogodbe s strani niceshops GmbH,
 • zagotavljanje digitalne vsebine, ki ne bo dostavljena na fizičnem nosilcu podatkov (npr. prenosi, e-knjige, ...), če je niceshops GmbH začelo izpolnjevati pogodbo (tj. digitalna vsebina je bila zagotovljena). Vendar pravica do odstopa od pogodbe ugasne le v primerih, ko ste po pogodbi dolžni plačati, v katerih ste
  • se izrecno strinjali z začetkom izpolnjevanja pogodbe pred koncem odstopnega roka,
  • ste potrdili, da se zavedate, da boste izgubili pravico do odstopa zaradi predčasnega začetka izvajanja pogodbe, in
  • niceshops GmbH vam je zagotovilo kopijo ali potrdilo v skladu z oddelkom 5 (2) ali razdelkom 7 (3) avstrijskega FAGG.

Prav tako nimate pravice do odstopa od pogodb za nujna popravila ali vzdrževalna dela, če ste izrecno zahtevali obisk podjetja niceshops GmbH in izvedbo tega dela. Vendar pa pravica do odstopa ni izključena za druge storitve, ki jih niste izrecno zahtevali, ali za dostavljeno blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni deli za vzdrževanje ali popravilo.


Posledice preklica

Če dejansko prekličete to pogodbo, vam bodo vsa opravljena plačila povrnjena najpozneje v 14 dneh po prejemu vaše izjave o preklicu. To velja vključno s plačanimi stroški dostave, vendar le do višine najcenejših standardnih stroškov dostave, ki so bili ponujeni za vaše naročilo.
Za vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno plačilo. V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali nobenih stroškov za to povračilo. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da je bilo blago vrnjeno.

Odgovorni ste samo za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Rok za vračilo blaga: Blago morate vrniti v roku 14 dni od dneva, ko ste nam sporočili odstop od te pogodbe. Rok za vračilo je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred iztekom roka za vračilo. Sporočili vam bomo povratni naslov.

Vračila zaradi odpovedi so brezplačna iz naslednjih držav:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška

Stroške vračila iz držav, ki niso navedene zgoraj, krijete sami. To se naredi iz poslovnih, pravnih in logističnih razlogov ter brez namena diskriminacije.

Podrobne informacije o vračilih najdete tukaj.

Konec preklica

Garancija

Garancija: Če ni določeno drugače, veljajo splošni zakonski predpisi o garanciji. Garancija za napake, ki jih povzročite vi, je izključena. To še posebej velja v primeru nestrokovnega ravnanja, nepravilnega delovanja ali poskusov nepooblaščenega popravila.

Ne jamčimo, da so fotografije, objavljene v spletni trgovini, identične dejansko dostavljenemu blagu.

V kolikor proizvajalci blaga, ki ga ponujamo, nudijo prostovoljne garancije, je treba vse zahtevke, ki izhajajo iz tega, uveljavljati neposredno proti proizvajalcu. Odgovornost podjetja niceshops GmbH v okviru garancije proizvajalca je izključena. Kot potrošnik imate pravico, da vam je ta garancija na voljo v pisni obliki (npr. kot priloga k dostavi ali v navodilih za uporabo) ali na drugem stalno dostopnem mediju (npr. po elektronski pošti). Vendar vaše zakonske garancijske pravice do nas niso omejene z garancijami proizvajalca.

Zavrnitev odgovornosti

Odškodninski zahtevki zoper niceshops GmbH so izključeni, razen če smo mi ali naši pomožni zastopniki ali zastopniki ravnali namerno ali s hudo malomarnostjo.

Višina odgovornosti je omejena na škodo, ki je običajno predvidljiva v času sklenitve pogodbe.

Podjetjem ne odgovarjamo za izgubljeni dobiček.

Odgovornost za škodo, ki je posledica poškodb življenja, okončin in zdravja, zaradi malomarne ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti in po zakonu o odgovornosti za izdelke ostaja nespremenjena.

Ne odgovarjamo za izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja zaradi okoliščin na katere ne moremo vplivati mi ali posrednik. Kar med drugim velja v primeru nerazpoložljivosti energetskih ali telekomunikacijskih storitev ter zaradi višje sile.

Zaščita podatkov

Določbe o varstvu podatkov najdete v izjavi o varstvu podatkov.

Pogodbeni jezik, veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Jezik, ki je na voljo za sklenitev pogodbe, je slovenščina.

Za to pogodbeno razmerje, kot je bilo dogovorjeno in uporabljeno kot osnova, se uporablja avstrijsko pravo. Če pa ste potrošnik, vam zaradi te izbire prava ne sme biti odvzeta zaščita, ki vam jo zagotavljajo obvezni predpisi države vašega prebivališča (prim. člen 6, odstavek 2 Rom I-VO). Uporaba Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (Konvencija ZN o prodaji) in referenčnih standardov je izključena.

Če niste potrošnik, je izključno veljavno pristojno sodišče Gradec, Avstrija.

Arbitraža in spletno reševanje sporov

Za potrošnike uporabljamo postopek alternativnega reševanja sporov pri naslednjem organu za alternativno reševanje sporov: https://www.ombudsstelle.at

Potrošniki imajo tudi možnost, da se obrnejo na spletno platformo EU za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/odr

Pritožbo lahko oddate tudi neposredno nam na: slovenija@badger-ben.com